హాస్యాస్పదమైన Xbox సిరీస్ X మినీ ఫ్రిజ్ నిజమైనది మరియు ఇది త్వరలో రాబోతోంది
హాస్యాస్పదమైన Xbox సిరీస్ X మినీ ఫ్రిజ్ నిజమైనది మరియు ఇది త్వరలో రాబోతోంది

మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క E3 2021 షోకేస్ ముగింపులో Xbox సిరీస్ X మినీ ఫ్రిజ్ కోసం ట్రైలర్ ఉంది. జోక్‌గా ప్రారంభించినది ఇప్పుడు నిజమైన ఉత్పత్తి, ఇది ఈ సంవత్సరం చివర్లో స్టోర్ అల్మారాలను గ్రేస్ చేస్తుంది.

మరింత చదవండి